فرم ثبت شکایت مشتری - فن و ایده کاریز فرم ثبت شکایت مشتری - فن و ایده کاریز

فرم ثبت شکایت مشتری

فرم ثبت شکایت مشتری

 

شرایط ضمانت نامه

  • جهت استفاده از خدمات گارانتی، ارائه کارت ضمانت نامه الزامی می باشد.
  • ضمانت نامه بدون مهر و امضا فروشنده فاقد اعتبار است.
  • مدت زمان گارانتی بر اساس تاریخ صدور برگه ضمانت محاسبه می گردد.
  • در صورت عدم امکان تعمیر، دستگاه در دوره گارانتی تعویض می گردد.
  • دریافت این کارت به منظور قبول شرایط توسط مشتری است.

 

شرایط خارج از ضمانت

  • هر گونه تغییر در رام و فریمور دستگاه و قطعات جانبی که مورد تایید شرکت نباشد.
  • صدمات ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات برق، دمای مناسب، گرد و غبار، ورود مایعات، رطوبت بالا، آسیب فیزیکی و حمل و نقل نامناسب استفاده از قطعات غیر اورجینال و غیر استاندارد شرایط گارانتی را فسخ می نماید.