فرم نظرسنجی خدمات - فن و ایده کاریز فرم نظرسنجی خدمات - فن و ایده کاریز

فرم نظرسنجی خدمات

فرم نظر سنجی خدمات

این پرسشنامه به منظور ارزیابی رضایت استفاده کنندگان از کالاهای ذخیره ساز وارداتی و نیز بازتاب میزان رضایت آنها طراحی شده است. با تشکر از همکاری صمیمانه شما، لطفا نسبت به تکمیل آن عنایت بفرمایید.