ارتباط با مشتریان - فن و ایده کاریز ارتباط با مشتریان - فن و ایده کاریز

ارتباط با مشتریان

فرصتهای شغلی در فن وایده کاریز

ارتباط با مشتریان

شرکت فن و ایده کاریز

شرکت فن و ایده کاریز با تکیه بر تجربه و توان تیم فنی و تخصصی خود، کوشیده ضمن حفظ تحکیم جایگاه خود در صنعت فناوری اطلاعات، یاری گر در ارائه خدمات در زمینه طراحی مرکز داده و نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز باشد.
این شرکت آماده ارائه انواع خدمات در زمینه طراحی و اجرای مرکز داده در سازمان های مختلف در سراسر کشور می باشد.